SIGURANȚA ONLINE 

Siguranța online cuprinde tehnologiile de internet și comunicațiile electronice, cum ar fi telefoanele mobile, precum și instrumentele de colaborare și publicarea personală. Ea subliniază necesitatea de a educa elevii cu privire la beneficiile și riscurile utilizării tehnologiei și oferă garanții și conștientizare pentru utilizatori pentru a le permite să-și controleze experiența online.

Politica de siguranță online a școlii reflectă nevoia de a crește gradul de conștientizare a problemelor de siguranță asociate cu comunicațiile electronice în ansamblu.

Siguranța online depinde de practica eficientă la mai multe niveluri:

  • Utilizarea responsabilă a TIC de către întreg personalul și studenții; încurajat de educație și explicit prin politicile publicate.

  • Implementarea corectă a politicii de siguranță electronică atât în administrare, cât și în curriculum, inclusiv în proiectarea și utilizarea rețelei școlare securizate.

  • Furnizare de internet sigură și securizată de către Link2ICT.

 

Domnul Oram, director și domnul Clarke, managerul operațiunilor TIC, își asumă responsabilitatea pentru siguranța online la Școala Primară Adventistă de Ziua a șaptea Harper Bell.

LINK-URI DE SIGURANȚĂ ONLINE 

GHIDURI DE SIGURANȚĂ ONLINE PENTRU PĂRINȚI

PROSPECTE DE SIGURANȚĂ ONLINE PENTRU PĂRINȚI