top of page

SIGURANȚA ONLINE 

Siguranța online cuprinde tehnologiile de internet și comunicațiile electronice, cum ar fi telefoanele mobile, precum și instrumentele de colaborare și publicarea personală. Ea subliniază necesitatea de a educa elevii cu privire la beneficiile și riscurile utilizării tehnologiei și oferă garanții și conștientizare pentru utilizatori pentru a le permite să-și controleze experiența online.

Politica de siguranță online a școlii reflectă nevoia de a crește gradul de conștientizare a problemelor de siguranță asociate cu comunicațiile electronice în ansamblu.

Siguranța online depinde de practica eficientă la mai multe niveluri:

  • Utilizarea responsabilă a TIC de către întreg personalul și studenții; încurajat de educație și explicit prin politicile publicate.

  • Implementarea corectă a politicii de siguranță electronică atât în administrare, cât și în curriculum, inclusiv în proiectarea și utilizarea rețelei școlare securizate.

  • Furnizare de internet sigură și securizată de către Link2ICT.

 

Domnul Oram, director și domnul Clarke, managerul operațiunilor TIC, își asumă responsabilitatea pentru siguranța online la Școala Primară Adventistă de Ziua a șaptea Harper Bell.

PROSPECTE DE SIGURANȚĂ ONLINE PENTRU PĂRINȚI

bottom of page